Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów


ZARZĄDZENIE NR 16/2012

z dnia 03.09.2012 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 
im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie


 

w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego


Na podstawie § 2.1, 2 oraz § 3.1 i § 4.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz § 9  Statutu Szkoły

zarządzam:

§ 1.

Dopuszcza się do użytku w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej 
w Olsztynie  programy nauczania, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Powyższe programy nauczania zostają włączone do Zestawu Programów Nauczania Ogólnego
dopuszczonych do użytku w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie
Zarządzeniem nr 22/2009 z dnia 30.06.2009 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie 
w pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej Szkoły.

§ 5.

Zestaw Programów Nauczania Ogólnego dopuszczonych do użytku 
w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie podlega opublikowaniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2012 17:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 1415
01 października 2012 17:02 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
01 października 2012 17:01 (Małgorzata Bielakow) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::