Aktualności

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z dokumentacją procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego w SP 30"

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2012

z dnia 01.10.2012 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

 

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania z dokumentacją procesu
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie.


Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74)  oraz art. 69  ust.1  pkt. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009r. Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:
 

§ 1

Wprowadza się do powszechnego stosowania „Instrukcję postępowania z dokumentacją procesu
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie”.
 

§ 2

Powyższa Instrukcja stanowi udokumentowanie realizacji standardów kontroli zarządczej, jak również zapewnienia
wewnętrznego porządku organizacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie.
 

§ 3

Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Instrukcji, w zakresie jego dotyczącym.
 

§ 4

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje dyrektor i wicedyrektorzy.
 

§ 5

  1. Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły,
    na stronie internetowej szkoły, na stronie BIP oraz w pokoju nauczycielskim.
  2. Instrukcja znajduje się:

1)    w  bibliotece szkolnej

2)    na stronie internetowej szkoły

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

ZAŁACZNIK : INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PROCESU DYDAKT

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.10.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor - Bożena Rzepka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2012 16:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 3550
01 października 2012 16:57 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
01 października 2012 16:57 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana danych dokumentu.
01 października 2012 16:56 (Małgorzata Bielakow) - Dodanie załącznika [13_instrukcja__postepowania__z__dokumentacja__procesu_dydakt.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::