Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej

WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***
Zatrzymaj banner przewijany

Rada Pedagogiczna

Bożena Rzepka - Przewodnicząca Rady Pedagogicznej - Dyrektor szkoły

Kompetencje Rady Pedagogicznej :

Rada Pedagogiczna

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej szkoły należą:
1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
4) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
5) Uchwalanie Statutu Szkoły lub jego zmian.
6) Zatwierdzanie regulaminu Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna szkoły opiniuje w szczególności:
1) Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) Projekt planu finansowego szkoły.
3) Wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień.
4) Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
3. Rada Pedagogiczna, na wniosek organu prowadzącego szkołę, wydaje pisemną opinię
na temat pracy zawodowej Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

(wyciąg ze Statutu szkoły)

Skład osobowy Rady Pedagogicznej:

RADA PEDAGOGICZNA
NAUCZYCIELE - r.szk. 2017/2018

biblioteka
Bielawska - Michalec Sylwia
Majewska Jolanta
Olender Beata

przyroda/biologia
Grabania Grażyna
Krzętowski Bartosz
Wiśniewska Katarzyna
Zięba Waldemar

chemia
Grabania Grażyna

fizyka
Mejłun Krystyna

geografia
Dziedzic Monika

historia
Jaromin Jolanta
Makowska Grażyna
Rzepka Bożena
Wielgan Paweł

j. angielski
Aleksiejuk Bronisława
Barbaszyńska Katarzyna (urlop)
Buzanowska Małgorzata
Łukaszewicz Aneta
Melgaard Ala
Romanowska Beata
Włoczkowska Grażyna
Zielińska Magdalena
Zmyślona Anna (urlop)
Żywica Anna

j. polski
Brzozowska - Michalak Elżbieta
Dobrzeniecka - Zapał Alicja
Kwiecińska Karina
Majewska Jolanta
Milan Mariusz
Ostrowska Monika
Peczeniuk Sylwia
Staszewska Dorota
Żółtowska Henryka

j. niemiecki
Dziedzic Monika
Stoltman Alicja

matematyka
Cichowska Jadwiga
Jeżak Bogdan
Jermakow Grażyna
Klejna Iwona
Milewska Irena
Podolak Katarzyna
Skierkowski Paweł

informatyka/zajęcia komputerowe
Bielakow Małgorzata
Cichowska Jadwiga
Jermakow Grażyna
Klejna Iwona
Salmanowicz Grzegorz
Skierkowski Paweł
Stoltman Alicja (klasy I-III)
Zyśk Katarzyna

plastyka
Bielakow Małgorzata
Zwierko - Jóźwik Alicja

muzyka
Racewicz Maria
Sułkiewicz Martyna

pedagog, terapeuta
Jędrzejewska Anna
Manelska-Czajka Katarzyna
Mroczkowska Elżbieta

doradztwo zawodowe
Gromysz Barbara

logopeda
Łukaszek - Kołodziej Marta

edukacja wczesnoszkolna
Basiak Grażyna
Bączyk Małgorzata
Eichler Monika
Gaber Ewa
Gajdzis Marlena
Gomoła Magdalena (urlop)
Hapunik Iwona (urlop)
Jakubowicz Jolanta
Jurkian Katarzyna
Karpowska Marzena
Kreft Joanna
Lasmanowicz Kamila
Laszczak Grażyna
Lewandowska Sylwia
Masałecka Magda
Matusiak Mariola
Milan Urszula
Orzoł Joanna
Osiecka Izabela
Sarnowska Maria
Soszyńska Halina
Sztąberska Małgorzata
Terlecka Joanna (urlop)
Wysocka Danuta

zdw
Andrzejczuk Magdalena

asystent nauczyciela
Burczyńska Wioletta
Schnarbach Monika

religia
Kostka Agnieszka
Kryczka Urszula
Leniec - Fengler Anna
Marchwińska Agnieszka (urlop)
Mejłun Krystyna
ks. Możejko Jacek

świetlica
Bandoch Urszula
Cieślikowska Beata
Dąbrowska Dorota
Januszewska Kamila
Kęsicka Monika (urlop)
Kowalska Marzena
Lodd - Bartołd Anita
Piekutowska-Nowak Alicja
Pokropska Janina
Racewicz Maria
Schnarbach Monika
Skuza Karolina
Żółcińska Katarzyna

technika
Bugaj Renata
Zyśk Katarzyna

wychowanie fizyczne
Bieluch Elżbieta
Błędowska Katarzyna
Klimczewski Janusz
Loret Paweł
Łantowska-Kon Jolanta
Witek Małgorzata

WDŻWR
Antczak Teresa
Witek Małgorzata
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2011 18:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 16615
12 października 2017 16:13 (Małgorzata Bielakow) - Aktualizacja informacji.
12 października 2017 16:12 (Małgorzata Bielakow) - Aktualizacja informacji.
20 września 2016 12:09 (Małgorzata Bielakow) - Aktualizacja informacji.
Realizacja: Superszkolna.pl