Czym się zajmujemy ?

Czym się zajmujemy

 

Nasza placówka jest szkołą publiczną. 
Organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn, 
a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Celem SP 30 jest wychowanie kulturalnego, tolerancyjnego,
wrażliwego i odpowiedzialnego za siebie i innych ucznia.

Szkoła jest bardzo dobrze usytuowana 
i spełnia wszystkie wymogi bezpiecznej placówki.

W ciągu 22 lat istnienia nasi wychowankowie odnosili i odnoszą
znaczące sukcesy w miejskich, wojewódzkich oraz międzyszkolnych
konkursach przedmiotowych 
i zawodach sportowych. 

Otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła z Klasą”, czyli:
- dobrze uczymy każdego ucznia;
- sprawiedliwie oceniamy;
- rozwijamy społecznie;
- pomagamy uczniom uwierzyć w siebie;
- przygotowujemy do przyszłości.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nam
Certyfikat "Szkoły Przyjaznej Środowisku", a Gazeta Olsztyńska
nagrodziła nas w roku szkolnym 2009/2010 

tytułem "Szkoły na szóstkę". 

Podczas zewnętrznych sprawdzianów szóstoklasiści uzyskują 
bardzo wysokie i wysokie wyniki.

„Trzydziestka” jest placówką prężną, nowoczesną 
oraz dostosowującą się do potrzeb uczniów i rodziców.

 

 


 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w szkole 


  • ZAPISY DZIECI do Szkoły Podstawowej Nr 30


Sekretariat szkoły znajduje się na parterze pok. A101 tel. (89) 5419689 wew. 28 
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00. Zapisami zajmuje się p. Aniela Juran.

Nabór dzieci do klas pierwszych i do działu przedszkolnego (roczne przygotowanie
przedszkolne) 
jest przeprowadzany drogą elektroniczną w placówkach prowadzonych 
przez Miasto Olsztyn i w terminie wyznaczonym przez Urząd Miasta.
 
Wniosek można pobrać i wydrukować lub otrzymać w szkole.


  • WYSTAWIANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH 


Legitymacje szkolne wystawiane są w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 30 
w Olsztynie, ul, Pieczewska 10, parter pok.A101 w godz. 8.00-15.00. 
Pierwsza legitymacja wydawana dziecku jest nieodpłatna. 
Wystawianie duplikatu legitymacji jest płatne w wysokości 9zł. 
Legitymacja szkolna wystawiona jest uczniom klas pierwszych, uczniom przybyłym 
do szkoły z innych szkół oraz uczniom, którzy jeszcze nie posiadają legitymacji szkolnej. 
W celu otrzymania leg. szkolnej należy dostarczyć jedno podpisane zdjęcie dziecka 
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Wyrobienie legitymacji trwa trzy dni.


  • POMOC MATERIALNA


1. Wyprawka szkolna

Wypełniony wniosek o wyprawkę szkolną (opracowany przez szkołę lub w formie podania rodzica) 
wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów na osobę w rodzinie składa rodzic/opiekun prawny
ucznia do dnia 7 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego. 
Dyrektor szkoły
w terminie do 10 września danego roku szkolnego przekazuje wnioski 
do Urzędu Miasta. 

Wyprawką szkolną zajmuje się pedagog szkolny p. Anna Jędrzejewska 
piętro II - pok. A302.


2. Stypendium szkolne

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniem 
o wysokości uzyskiwanego dochodu na osobę w rodzinie składa rodzic/prawny opiekun ucznia 
do dnia 15 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego. Dyrektor szkoły w terminie 
do 20 września danego roku szkolnego przekazuje do Urzędu Miasta Olsztyn. 

Stypendium szkolnym zajmuje się pedagog szkolny p. Anna Jędrzejewska
piętro II - pok. A302.


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2011 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bielakow
Ilość wyświetleń: 4532
22 września 2017 19:01 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana treści zakładki.
22 września 2017 18:14 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana treści zakładki.
06 lipca 2011 23:40 (Małgorzata Bielakow) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::WITAMY NA NASZEJ NOWEJ STRONIE BIP *** Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły : www.sp30.olsztyn.pl ***::